Automatisatie weegproces

Self-service terminal met Kiloweb touch screen.
Keuze van taal (14 mogelijkheden), input van nummerplaat, keuze product,…
Link met digitale camera.

Automatisatie weegproces, afbeelding